E-book Kernenergie - Versie 1.01c

investeringskost. Zoals collega Baeten (SCK, VUB) al in 2017 stelde: "In plaats van op de site van nul te beginnen, worden onderdelen in een fabriek gemaakt. Die SMR’s kunnen er binnen tien jaar staan". Ook Macron ’ s horizon is 2030. Hoe goedkoop SMR’s kunnen zijn, valt nog te bezien. Volgens sommige studies en analyses zou dat wel eens kunnen tegenvallen. Baeten verwacht echter dat de kost per geïnstalleerde megawattuur voor de eerste SMR’s hoger zal zijn, maar na serieproductie zal zakken (Eos, februari 2019). Veel hangt natuurlijk ook hier af van de gekozen technologie. Er bestaan vele, al dan niet conceptuele versies, van het SMR principe. In uitvoering varieert dat van een reactor die past in een 20- of 40-voet container met een vermogen van zo'n 10 of 30 MWe, tot reactoren van 300 MWe 1 (cfr. infra). Nog meer argumenten Pro – Small Modular Reactors zijn dus kerncentrales in het klein. Hun modulaire design zorgt ervoor dat ze goedkoper zijn dan de klassieke centrales. 'Economies of scale' moeten ze aantrekkelijk maken door grote(re) productievolumes. Kostprijs is een belangrijke factor. Sommige landen hebben niet de capaciteit om te investeren in klassieke kerncentrales. Vandaar de interesse in SMR’s, waarvoor de investering heel wat lager is. Sommige ontwerpen zouden ook de noodzaak aan (frequente) " refuelling " kunnen reduceren en dus ook de noodzaak aan menselijke tussenkomsten. Ook het vooruitzicht op een gesystematiseerde manier van

1 Ter vergelijking: Doel 1 = 445 MWe (idem voor Doel 2); Tihange 1 = 962 MWe.

137

Made with FlippingBook Learn more on our blog