E-book Kernenergie - Versie 1.01c

SMR’S: SMALL SCALE MODULAR REACTORS – OF "SMALL IS BEAUTIFUL"…

Algemeen – Meer perspectief is mogelijk weggelegd voor de zogenaamde SMR's of " Small-scale Modular Reactors " 1 (kleinschalige modulaire reactoren); zeker sinds in Europa de Franse president Macron een SMR-programma van meer dan 1 miljard Euro heeft aangekondigd. Ook SMR is echter een veel omvattend concept, met als centrale focus de (relatieve) kleinschaligheid , alleszins in vergelijking met de tweede- en derde-generatie nucleaire reactoren; alsook de mogelijke seriematige aanmaak en constructie. Bovendien omvat het principe de mogelijkheid ze te gebruiken als een modulair systeem, om uiteindelijk ook aan grotere lokale energiebehoeften te kunnen voldoen. De inspiratie is niet nieuw: kleine reactoren hebben altijd bestaan, bijvoorbeeld voor zgn. "atoomonderzeeërs" of voor andere relatief kleinschalige aandrijvingen. Zelfs concepten voor vliegtuigmotoren op basis van kernenergie lagen ooit op de onderzoekstafel (e.g. ANP programma). Drijfveren voor hun ontwikkeling zijn van diverse aard, maar een alternatief voor de bijna prohibitief dure projecten rond 3 de generatie-reactoren is er één van, door de (veel) lagere

1 door het IAEA (International Atomic Energy Agency) soms ook wel eens Small and Medium Reactors (SMR) genoemd, met 'small' gedefinieerd als een vermogen minder dan 300 MWe en tot 700 MWe als 'medium'.

136

Made with FlippingBook Learn more on our blog