E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Dit alles doet potentiële investeerders voor andere (grootschalige) projecten natuurlijk twee keer nadenken en vele haken dan ook af, tenzij er belangrijke overheidssteun of gegarandeerde elektriciteitsafname-prijzen kunnen worden afgesproken. Collega's Kloosterman (TU Delft) en Baeten (SCK, en expert kernenergie aan de VUB) wijzen er in een interview met EOS op dat projecten in China en Rusland wel netjes volgens planning verlopen. Het kan dus. Volgens Peter Baeten heeft dat onder meer te maken met een duidelijke politieke wil, en een goed ontwikkelde toeleveringsindustrie. "Die is in Europa verwaarloosd. Het is niet eenvoudig om die terug op te starten".

DE REACTOREN VAN MORGEN – MOGELIJKHEDEN VOOR SMR’S OF THORIUM?

6.8.

Enig Retrospectief – HTR ( High Temperature Reactor ) of HTGR ( High Temperature Gas cooled Reactor ) werden ooit gezien als dé toekomst van de nucleaire energie – zie eerste editie van dit boek (1985) . Het ging om reactortypes met, bijvoorbeeld, heliumkoeling die bij zeer hoge temperaturen zou worden bedreven (800°C, 1.000°C, en zelfs 1.500°C), en waarbij elektriciteitsproductie met erg hoge energetische rendementen zou mogelijk worden (meer dan 50 % energetisch rendement). De hoge warmte zou ook rechtstreeks kunnen worden gebruikt voor

130

Made with FlippingBook Learn more on our blog