E-book Kernenergie - Versie 1.01c

heel wat energie-intensieve industriële processen, bv. in de staalindustrie. Zelfs de waterstofwinning uit water (via thermochemische splitsing) werd als alternatief voor aardgas als mogelijkheid vooropgesteld. Een ander alternatief was de " snelle kweekreactor " (of Fast Breeder Reactor , FBR ). De reactor zou niet enkel warmte produceren, maar – vooral – bij zijn werking ook meer splijtbaar materiaal (plutonium of uranium-233) uit uranium 238 of uit thorium genereren, dan er splijtstof wordt verbruikt. De klassieke splijtstofvoorraden zouden op die manier in principe praktisch met een factor honderd of meer worden vermenigvuldigd. Ook de verbranding van hoog actief nucleair afval werd mogelijk. Experimentele types hiervan hebben bestaan, maar ondertussen zijn vele projecten een – al dan niet stille – dood gestorven… Voorbeelden zijn o.a. de SNR-300 reactor in Kalkar (een Duits, Nederlands, Belgische project; doch nooit opgestart) en Superphénix, een Franse FBR van 1200 MWe, stilgelegd eind jaren '90 na herhaalde technische incidenten en maatschappelijke contestatie. Onder andere het vinden van aangepaste (i.e. temperatuur- en corrosie-resistente) constructiematerialen is ook anno 2021 voor dit soort reactoren een bijna onoverbrugbare limiet, maar er waren ook diverse andere obstakels. De nieuwe buzz-woorden van heden zijn " GEN IV ", " SMR's " en " Thorium reactoren ". Ook sommige van de bovenstaande concepten en ideeën zullen we hier echter nog terugvinden.

131

Made with FlippingBook Learn more on our blog