Keramiek Julienne Aerts - Expositie - Portfolio

Julienne is een crea Ɵ eve duizendpoot, met o.a. mooie macramé ‐ werken en ikebana ‐ crea Ɵ es in de jaren ’80 en ’90, en een keramiek ‐ opleiding aan de Kunstacademie van Mol. Ze vond er bijzondere erkenning voor vele van haar werkjes. Jammer genoeg kon enkel een kring van in Ɵ mi in deze voorbije decennia van het resultaat genie ‐ ten; waaronder wel ‘ Clare Hall ’ college in Cambridge. Via wat tussenstappen, zoals kalligra fi e, herontdekte ze ondertussen haar oude keramiek ‐ liefde; bij een kleine kring van kempische keramisten in Tongerlo. Met deze eerste exposi Ɵ e, samen met enkele van haar collega’s daar, wil ze ons een inkijk geven in de authen ‐ Ɵ eke kunst van beeldvorming met keramische materia ‐ len. Krach Ɵ ger vaak dan bronzen equivalenten. Geïnspi ‐ reerd door vele van onze Vlaamse kunstenaars, zoals Rik Poot en andere, gaat ze aan de slag met eigen ideeën, en de vrijheid van vormen, en brengt ze een eigen interpre ‐ ta Ɵ e van wat keramiek met ons als observator van de wereld kan doen. De sculpturen en silhoue Ʃ en tonen alle een kwetsbaar ‐ heid en onvolmaaktheid, die tegelijker Ɵ jd toch ook een weelde aan schoonheid betekent.

Julienne A e rts

Made with FlippingBook Learn more on our blog