E-book Kernenergie - Versie 1.01c

eigenaardig verloop (zie Figuur 5-7). Eerst stijgt deze specifieke bindingsenergie tot de halfzware elementen (o.a. mangaan, ijzer). Daarna neemt ze terug af naar uranium toe. Relatief zijn de halfzware atomen dus het sterkst gebonden.

Figuur 5-7: De bindingsenergie per kerndeeltje voor de verschillende atoommassa's.

Fissie en fusie – Uit dit verloop blijkt dat men energie kan winnen op twee manieren: men kan ofwel lichte kernen trachten samen te smelten en daar een zwaardere, sterker gebonden kern van maken ( kernfusie ), ofwel kan men een zeer zware kern splitsen in 2 halfzware, eveneens sterker gebonden kernen ( kernfissie, -splitsing, of -splijting ). Er is in beide gevallen per kerndeeltje een verschil in bindingsenergie; deze bijkomende energie kan worden uitgestraald. Het laatste systeem noemen we de fissie of de splijting. Zij wordt toegepast in een kernreactor op een gecontroleerde wijze en in, bijvoorbeeld, een atoombom op een plotse wijze. Het eerste systeem is de fusie , die mogelijk in toekomstige fusiecentrales van de 21 ste eeuw, of later, zal

98

Made with FlippingBook Learn more on our blog