E-book Kernenergie - Versie 1.01c

zo zwaar als het lichte waterstofisotoop. Het zware waterstofisotoop 1 2 H) noemt men ook Deuterium (en in verbinding met zuurstof kan het i.p.v. H 2 O – water – ook D 2 O, zgn. “zwaar water” vormen; cfr. Sectie 4.6). Daarnaast bestaat ook een radioactief isotoop van waterstof, nl. Tritium ( 1 3 H), met 1 proton en 2 neutronen in de kern).

Figuur 5-5: Waterstof kent 3 verschillende isotopen: waterstof (of protium, H-1), deuterium en tritium. Het tritium is niet stabiel en is "radioactief". Wanneer men nu alle atomen en al hun isotopen beschouwt, kan men een verhouding opzoeken van het aantal protonen en neutronen dat nodig is om evenwicht en dus stabiliteit van de kern te bereiken. Voor de lichtere elementen (de eerste twintig) zijn er telkens ongeveer evenveel neutronen als protonen nodig om een stabiele kern te realiseren. Naargelang het element echter zwaarder wordt (dat betekent: naargelang er meer van die positieve deeltjes zijn, die elkaar gaan beïnvloeden en afstoten), heeft men relatief meer neutronen nodig om het atoom nog stabiel te houden. Radioactiviteit – Er zijn in de natuur ongeveer 92 elementen die klassiek bekend waren. Door al de fysica experimenten die men heeft uitgevoerd en waarbij elementen werden bijgemaakt, telt men er nu in totaal 118

90

Made with FlippingBook Learn more on our blog