E-book Kernenergie - Versie 1.01c

ISOTOPEN, RADIOACTIVITEIT EN HALVERINGSTIJD

5.2.

Zoals geïllustreerd in Figuur 5-4, kan het echter gebeuren dat voor een gegeven aantal protonen een verschillend aantal neutronen optreedt. Zo kent men voor het derde element uit de tabel van Mendeljev (dat dus 3 protonen bevat) het lithium -atoom met 3 protonen en 3 neutronen (samen 6 kerndeeltjes of nucleonen), maar er bestaat ook een lithiumatoom met 3 protonen en 4 neutronen (dus met een gezamenlijke massa van 7). Dit brengt mee dat de types lithium-6 (symbool 3 6 Li) en lithium-7 (symbool 3 7 Li) in massa iets verschillen, hoewel ze op dezelfde plaats staan in de tabel van Mendeljev. Men noemt ze isotopen van hetzelfde chemische element, zoals vroeger ook al is aangehaald.

Figuur 5-4: Voorstelling van atoomopbouw van de isotopen lithium-6 en lithium-7.

Van één atoomsoort kunnen dus verschillende isotopen bestaan (zie ook Bijlage 2). Zo vindt men in de natuur van tin, het element nr. 50, niet minder dan tien isotopen, die alle stabiel zijn. Ook het lichtste element, waterstof of 1 1 H, heeft een stabiele variant, nl. een kern waar naast het proton ook een neutron aanwezig is (Figuur 5-5). Deze kern is dus dubbel

89

Made with FlippingBook Learn more on our blog