E-book Kernenergie - Versie 1.01c

In de kern van het atoom helium zitten twee protonen, maar ook twee neutronen ( n ; Figuur 5-2). De neutronen zijn even zwaar en even groot als de protonen, maar hebben geen lading. Zij zijn echter noodzakelijk om het bestaan van de heliumkern mogelijk te maken. De twee protonen met hun zelfde positieve lading trachten inderdaad elkaar af te stoten. Door de aanwezigheid van twee neutronen (er zijn in totaal dus vier kerndeeltjes of nucleonen ) treden ook de zogenaamde korte-afstand-krachten in werking: evenwicht ontstaat doordat de vier zware nucleonen elkaar aantrekken en aldus het afstotingseffect van beide protonen neutra liseren. Het elektrische evenwicht wordt ook hier weer gewaarborgd door de twee negatieve elektronen, die om de kern met zijn twee positieve protonen wentelen. Zo is in principe elk atoom opgebouwd; we moeten enkel aanvullen met protonen, neutronen en elektronen, en we krijgen het ene atoom na het andere (zie Tabel van Mendeljev Figuur 5-3).

Figuur 5-3: Positie van Helium en andere elementen in tabel van Mendeljev.

88

Made with FlippingBook Learn more on our blog