E-book Kernenergie - Versie 1.01c

dertigtal reusachtige ertsschepen. Alle kernen van ons lichaam nemen minder plaats in dan een speldekop.

Figuur 5-1: Eenvoudige schematische voorstelling van de atoomopbouw: kerndeeltjes (protonen en neutronen) en daarrond – in verschillende banen – cirkelende elektronen. De eenvoudigste kern, nl. deze van het waterstofatoom , bestaat enkel uit een proton ( p ), een uiterst klein kerndeeltje, ongeveer even groot als een elektron ( e ) maar met een massa die bijna tweeduizend maal zwaarder is (Figuur 5-2). Een proton wordt ook gekenmerkt door één positieve eenheidslading, d.i. de kleinste individuele elektrische lading die men kent. Deze positieve lading wordt geneutraliseerd door het negatieve elektron dat rond de kern draait.

Figuur 5-2: Voorstelling van de atoomopbouw bij waterstof (H) en helium (He).

87

Made with FlippingBook Learn more on our blog