E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Bohr vertelde dit in 1939 aan zijn vriend Albert Einstein (1879-1955), die eveneens uit Duitsland was uitgeweken naar de Verenigde Staten van Amerika. Einstein zag onmiddellijk in dat het experiment van Hahn en Strassmann één der bevestigingen was van de relativiteitstheorieën die hij in 1908 en 1914 had gepubliceerd, en waarin omzetting van massa in energie werd berekend (E= mc 2 ). Hij zag ook in dat gigantische energie-hoeveelheden konden worden vrij gemaakt uit de splijting van uranium. Aan de vooravond van Wereldoorlog II, en met angst voor het dreigende gevaar van een regime dat hij kende en verafschuwde, vond hij het te gevaarlijk dat deze kennis en ontwikkeling alleen in het Kaiser-Wilhelm Institut zouden blijven. Na lang de zaak te hebben overwogen, nam Einstein een zware morele beslissing. Hij schreef zijn beroemde brief aan president Roosevelt. Daarin deelde hij mee dat in Duitsland een fenomeen werd ontdekt, dat enorme energetische resultaten kon opleveren. Deze ontdekking zou kunnen worden aangewend omwapens te maken die alle bekende wapens in vernielingskracht ver zouden overtreffen; zodat degene die erover beschikte misschien wel eens de eindoverwinnaar van de oorlog zou kunnen worden.

71

Made with FlippingBook Learn more on our blog