E-book Kernenergie - Versie 1.01c

15 30 P) werd gevormd. Dit was de ontdekking van de kunst matige radioactiviteit . Deze experimentele weg heeft geleid tot allerhande bestralingen van alle bestaande isotopen, radioactieve zowel als stabiele. Thans kennen we naast enkele tientallen natuurlijke radioactieve isotopen (Th-232, U-235, U-238 en hun radioactieve dochterproducten op de desintegratieweg naar lood toe), meer dan duizend kunstmatige radioactieve isotopen. Na de ontdekking van het neutron door Chadwick werden in alle belangrijke laboratoria van de wereld neutronen gebruikt omdiverse atoomsoorten te bestralen: door opname van een neutron zouden nieuwe isotopen gevormd worden. Met neutronen kan men gemakkelijk zware kernen beschieten, omdat de neutrale deeltjes niet door desterk positief geladen zware kernen worden afgestoten; met de zelf positief geladen alfadeeltjes was dit vroeger praktisch niet te verwezenlijken. Ook hoopte men isotopen te vormen van elementen die verder liggen in de tabel van Mendeljev dan uranium. Enrico Fermi (1901-1954) bestraalde uranium in zijn laboratorium in Rome en kon reactieproducten meten met halveringstijden die nog niet bekend waren. Hij meende dat deze reactieproducten 'transuranen' waren (wij weten nu dat dit niet juist was) en in 1938 kreeg hij hiervoor de Nobelprijs voor fysica. Door een eigenaardige speling van het lot kreeg Fermi, een der knapste fysici van zijn tijd, terecht de Nobelprijs, maar voor een foutieve interpretatie van zijn experimenten.

69

Made with FlippingBook Learn more on our blog