E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Rutherford bestraalde ook stikstofkernen met alfadeeltjes of heliumkernen; al in 1919 kon hij aantonen dat hierbij sommige stikstofkernen omgezet werden tot zuurstof, waarbij dan een waterstofkern (of proton = elementair positief deeltje) werd uitgezonden. Door uitzending van alfastralen (dubbel positief geladen) uit een radioactieve kern, wordt diens aantal positieve ladingen met twee verminderd en moet de restkern twee plaatsen lager in het periodieke systeem innemen. Door uitzending van een elektron uit de kern of bètastraling verdwijnt een negatieve lading en wordt de restkern één elementaire lading positiever: hij klimt één plaats in de tabel van Mendeljev (zie Hoofdstuk 5, Sectie 5.3). Zowel alfa- als bèta-uitzending gaat meestal gepaard met gammastraling , de elektromagnetische energie-uitstraling die overeenstemt met het energieverschil tussen de stabielere eindkern (restkern) enerzijds, en de som van de oorspronkelijke kern en de uitgezonden alfa- of bètastraling anderzijds. Bij de meting van bepaalde omzettingen bleek al dat hierbij enorme hoeveelheden energie per atoom vrijkomen. Bij het uitzenden van een alfadeeltje door een kern komt zowat een miljoen maal meer energie vrij dan bij een scheikundige reactie tussen twee atomen. Bij een scheikundige reactie blijven de kernen immers onaangeroerd en merkt men slechts een samenspel van de baanelektronen die rond de kernen zweven.

65

Made with FlippingBook Learn more on our blog