E-book Kernenergie - Versie 1.01c

hun lading direct meten; de elektrische lading van het elektron is de elementaire of kleinst bestaande negatieve lading. Deelektronen hebben een massa die1836maal lichter is dan die van waterstof, het lichtste atoom. Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) ontdekte in 1895 een merkwaardige, onbekende of X-straling wanneer snelle elektronen tegen de metalen wand van een vacuümbuis botsten. Deze röntgenstraling werd in 1912 geïdentificeerd als zeer kort-golvige elektromagnetische straling. Elektro magnetische straling is een energiestraling die zich aan lichtsnelheid voortplant en waarvan de eigenschappen verschillen volgens de golflengte die haar karakteriseert: van hoog naar laag zijn er radiogolven, resp. lange-, midden-, korte en ultrakorte golven, microgolven, infraroodstraling, zichtbaar licht, ultravioletstraling, röntgenstraling en gamma straling.

BECQUEREL, CURIE EN RUTHERFORD : DE RADIOACTIVITEIT

4.2.

Henri Becquerel (1852-1908) ontdekte in 1896 heel toevallig de radioactiviteit bij de zwarting van een fotografische plaat door uraniumzouten, in de lade van zijn laboratoriumtafel. Marie Curie-Sklodowska (1867-1934) en haar man Pierre vonden dat ongezuiverd uraniumerts veel sterker radioactief is dan het gezuiverde: in de begeleidende onzuiverheden konden ze twee nieuwe atoomsoorten isoleren: polonium en radium.

61

Made with FlippingBook Learn more on our blog