E-book Kernenergie - Versie 1.01c

twee atomen waterstof, één zwavel- en vier zuurstofatomen of H 2 SO 4 ) . Er zijn zelfs moleculen die miljoenen atomen bevatten (vooral de moleculen in levende organismen zoals o.a. de proteïnen en DNA zijn uiterst complex). De combinatiemogelijkheden van de 92 natuurlijke elementen verklaren het bestaan van de duizenden verschillende stoffen die wij kennen. De Zweed Berzelius (1779-1848) wordt beschouwd als een van de grootste scheikundigen van de eerste helft van de negentiende eeuw. Hij ontdekte enkele nieuwe elementen, zoals Thorium (Th), woog met hoge nauwkeurigheid de relatieve atoommassa's van vele elementen en bepaalde de atomaire samenstelling van enkele duizenden chemische verbindingen. Mendeljev (1834-1907) rangschikte de elementen volgens stijgend atoomgewicht en vond een regelmaat in de eigenschappen volgens de plaats die ze innamen in de reeks. Door de elementen met overeenkomstige eigenschappen onder elkaar te schrijven vond hij zijn periodiek systeem (zie Bijlage 1). Lege plaatsen in dit systeem voorspelden reeds atomen met welbepaalde eigenschappen, die later werden gevonden. Door Arrhenius (1859-1927) werden de elektrisch geladen atomen of atoomgroepen ontdekt: de ionen . Men treft deze niet alleen aan in waterige oplossingen, maar ook bij de doorgang van een elektrische stroom in een gas. Hierbij treden er negatief elektrisch geladen deeltjes op die duizenden malen lichter zijn dan een atoom. In 1897 konden ze worden geïdentificeerd door J.J. Thomson (1856-1940), die ze elektronen noemde. Millikan (1868-1953) kon in 1911

60

Made with FlippingBook Learn more on our blog