E-book Kernenergie - Versie 1.01c

4.

HISTORISCH OVERZICHT VAN HET NUCLEAIR ONDERZOEK & BELGISCHE I NBRENG…

DE ATOOMSTRUCTUUR VAN DE OUDHEID TOT MENDELJEV

4.1.

Alle gekende materie is opgebouwd uit atomen. Reeds de oude Grieken veronderstelden dat alle stof bestaat uit eenvoudige basisdeeltjes die zelf niet-deelbaar ( a-tomos ) waren. John Dalton (1766-1844) gaf in 1808 zijn boek A new system of chemical philosophy uit, waarin hij de atoomtheorie een flink stuk op weg zette. Hij onderscheidde twintig elementen en benaderde zeer goed hun onderlinge gewichts verhouding. Thans weten we dat er in de natuur 92 verschillende atoomsoorten bestaan; de laatste veertig jaar heeft men er door kernreacties nog een vijftiental kunstmatige elementen of atoomsoorten aan toegevoegd (zie Bijlage 1 en 2). Deze atomen kunnen onderlinge verbindingen aangaan die wij moleculen noemen. Moleculen kunnen bestaan uit twee atomen (b.v. het zuur waterstofchloride of HCl), uit drie (b.v. water, waarin elk molecule bestaat uit één zuurstofatoom en twee waterstofatomen of H 2 O) of uit meer (b.v. zwavelzuur,

59

Made with FlippingBook Learn more on our blog