E-book Kernenergie - Versie 1.01c

positief, 16%wil de kerncentrales meteen sluiten en 1% heeft geen mening.

Maar het antwoord van de 83% die kernenergie wil behouden, is genuanceerd: 37% wil enkel kerncentrales behouden tot 2025, voor 46% van de ondervraagden mogen de kerncentrales ook na 2025 openblijven. Dit laatste cijfer is wel een opmerkelijke toename in vergelijking met de peiling uit 2017, toen slechts 30% vond dat kerncentrales ook na 2025 mochten openblijven. Op de vraag of men in de productie van kernenergie in ons land meer voordelen of meer nadelen ziet, vindt 59% van de ondervraagden dat er meer voordelen zijn, 32% vindt dat er meer nadelen zijn en voor 9% zijn er evenveel voordelen als nadelen. De argumenten vindt u in de figuren hieronder. Ook hier is er een opvallende stijging in vergelijking met de peiling uit 2017. Toen vonden 49% van de ondervraagden dat er meer voor- dan nadelen zijn aan kernenergie.

56

Made with FlippingBook Learn more on our blog