E-book Kernenergie - Versie 1.01c

ongebreidelde welvaart en vooruitgang. Nucleaire onderzoeksprojecten of militaire projecten moesten niet worden verantwoord, ze waren per definitie belangrijk. Zij dienden alle faciliteitenen discretie te kunnen genieten. Met een hooghartige arrogantie zorgden de technocraten voor de welvaart van de mensheid, door middel van een uiterst complexe en ingewikkelde nucleaire technologie die "zo moeilijk uit te leggen" was. Een introductie naar de bevolking, met eerlijke informatie over de zwakheden en gevaren, achtte men overbodig en zeker inopportuun (Figuur 3-1).

Figuur 3-1: Pamflet, verdeeld onder de lokale bevolking, 16 dagen voor de eerste atoomproef op de Nevada test-site.

Ook nu nog zijn er daar mankementen op dat vlak. Kijk alleen al maar naar (het gebrek aan) eerlijke en gedetailleerde open rapportering omtrent nucleair e ‘incidenten’ en de gang van zaken in diverse installaties ; de “scheurtjes - centrales” moge een typisch voorbeeld zijn, maar het is niet het enige …

50

Made with FlippingBook Learn more on our blog