E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Beschikbaarheid – Naast de potentiële hoeveelheden moet de praktische beschikbaarheid worden beoordeeld. Het onderscheid tussen ruime voorraden en een gewaarborgde beschikbaarheid van aardolie werd ons in 1973 bij de eerste “petroleumcrisis” zeer duidelijk. Een ander voorbeeld: waar energie uit de thermische gradiënt van de oceanen (temperatuurverschil tussen bovenste en onderste lagen) potentieel tot tienmaal het huidig wereldverbruik zou kunnen leveren, is de technisch haalbare productie (langs de kusten en tot maximum 10 km in zee) beperkt tot 5 % van dit wereldverbruik. Ook over de spreiding van de energie grondstoffenvoorraad over verschillende landen hebben we het hierboven al gehad. Maar beschikbaarheid op het ogenblik dat we het nodige hebben, is zowat de grootste bottleneck voor hernieuwbare energiebronnen. De volgende figuren omtrent de fluctuaties in beschikbare zon- en wind energie mogen dit illustreren (Figuur 2-10 en 2-11).

Figuur 2-10: Fluctuaties zonne-energie in België tijdens jaarovergang 2019-2020.

40

Made with FlippingBook Learn more on our blog