E-book Kernenergie - Versie 1.01c

KERNENERGIE: NEE BEDANKT, JA GRAAG?

EDITO: EEN KLEIN VOORWOORD BIJ DEZE PUBLICATIE

Enige historiek – In 1985 verscheen bij het Davidsfonds te Leuven, als een beetje vreemde eend in de bijt, een boekje over techniek; en dan nog wel over wat toen omschreven werd als “een heet hangijzer: Kernenergie” (!). Het werd nadien een welhaast iconisch boek: “Kernenergie: Nee bedankt, Ja graag?” van collega Paul de Meester, op dat ogenblik Gewoon Hoogleraar kernenergie en materiaalkunde aan de KU Leuven, maar voordien ook verbonden aan o.a. University of Pennsylvania en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) te Mol. Het omvatte toen al een genuanceerd beeld over dat “ heet hangijzer”, met input en nazicht door zowel voor - als tegen standers van kernenergie en lag geheel in de lijn met de naslepende discussies rond het vroegere ‘Rapport van de Club van Rome’. Enige anekdotiek – Zo’n 30 jaar later ontving ik een uitnodiging voor een gastcollege omtrent Nucleaire Technologie in de 21 ste Eeuw in het kader van de KU Leuven

4

Made with FlippingBook Learn more on our blog