E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Figuur 2-9: Illustratie 'fracking of 'hydraulic fracturing' voor de winning van schaliegas of -olie.

Ook de geografische spreiding, soms over politiek weinig stabiele gebieden, is een niet onbelangrijk aspect. Zo is ca. 24% van de gekende aardgasvoorraad gesitueerd in Rusland en verder verspreid over landen als Iran (17%), Qatar (12%), Turkmenistan (9%) en de USA (5%). Deze laatste hoeveelheid zou voor het land nog volstaan voor zo'n 85 jaar. Kernenergie beschikt nog over Uranium als splijtstof voor zo'n 50 à 200 jaar (afhankelijk van de winningsmethode). Conventionele, makkelijk te winnen, voorraden zijn vooral te vinden in Australië (30% van de gekende wereldvoorraad), Kazakhstan, Rusland, Canada, Zuid-Afrika, Niger, Namibië en China. Met gebruik van andere kernbrandstoffen zoals Thorium, of van zgn. kweekreactoren, die bv. uranium-238 omzetten in plutonium, kan de beschikbaarheid worden verlengd tot zowat 500 jaar of (veel) meer. Alternatieve bronnen, zoals doorgedreven gebruik van zonne- en/of windenergie of van kernfusie beloven bijna voorraden zonder limiet.

39

Made with FlippingBook Learn more on our blog