E-book Kernenergie - Versie 1.01c

betreffende voorraden, beschikbaarheid, prijs en veiligheid worden gehanteerd; maar er zijn er ook andere.

Voorraden – De gekende voorraden verschillen sterk voor de verschillende bronnen. Zelfs met stijgend energieverbruik is er nog voor enkele tot vele honderden jaren steenkool en aanverwanten (e.g. bruinkool) aan bewezen en vermoede voorraden; vooral in landen als de US (ca. 22% van de wereldvoorraad, Rusland, Australië en China (elk ca. 15%) en India (10%). De horizon voor de beschikbaarheid van aardolie en aardgas als energiebron zou volgens vroegere voorspellingen voor olie niet verder reiken dan 2050! Voor gas waarschijnlijk tot het einde van deze eeuw. De winning van schaalolie en -gas via zgn. 'fracking'- technieken 1 hebben hier weliswaar perspectief-wijzigingen aangebracht, maar aan een zeer hoge kost, zeker ook wat betreft milieuaspecten. Het illustreert echter hoe het "voorraad-perspectief" voor een gegeven energiebron (drastisch) kan veranderen in de loop van de tijd.

1 Fracking , of hydraulisch kraken, is een manier om zgn. schalie gas of schalieolie uit de diepe ondergrond vrij te maken, door miniscule scheurtjes te creëren in ondergronds gesteente waarin gas en/of olie gebonden zit. Dit gebeurt door water, zand en chemicaliën onder zeer hoge druk (400 tot 1000 atmosfeer) in een boorput te pompen en kleine explosies te veroorzaken. De ingebrachte materialen gaan in de scheurtjes zitten, houden deze open en extraheren het gas of olie die naar de boorput kan vloeien.

38

Made with FlippingBook Learn more on our blog