E-book Kernenergie - Versie 1.01c

mede dankzij de vroegere (royale) overheidssubsidies en de huidige dalende kostprijzen van de installaties op de markt.

Warmtepompen, gekoppeld aan het gebruik van aardwarmte (e.g. grondwater) winnen eveneens aan populariteit. Grootschalige geothermie in onze contreien blijft echter een marginaal verschijnsel, waarschijnlijk met slechts een zeer beperkte toekomst. Windenergie is een ander verhaal, vooral op macro-niveau. Windmolen installaties op het vasteland roepen quasi stelselmatig bezwaren op van omwonenden, maar zgn. 'offshore' wind molenparken zijn – ondanks de technische moeilijkheden en materiaalproblemen (i.e. corrosie) – een belangrijke speler aan het worden.

Figuur 2-7: Windmolens en zonne-energie (bron: HLN, Getty images)

Zo leveren windturbines en zonnepanelen in een land als het Verenigd Koninkrijk nu al meer dan 30 procent van alle stroom die het land nodig heeft. Toch gelooft de overheid dat

36

Made with FlippingBook Learn more on our blog