E-book Kernenergie - Versie 1.01c

toepassing zoals als de generatie van warmte (en afgeleide energievormen) is vanuit beschavingsoogpunt van onze maatschappij eigenlijk niet te verantwoorden . Ze geven niet alleen onherroepelijk aanleiding tot productie van het broeikasgas CO 2 , maar er is een ander belangrijk aspect: Het kan niet genoeg benadrukt worden dat deze fossiele grondstoffen essentieel zijn voor de productie van (hoogwaardige) synthetische materialen: kunststoffen voor allerhande componenten, bouw- en isolatietoepassingen, constructiematerialen, kleding, vervoersmiddelen, en onnoembaar vele andere industriƫle producten; zelfs voor geneesmiddelen. Morgen zijn ze misschien (of wellicht?) een belangrijke bron voor de fabricage van synthetisch voedsel.... Splijtstoffen (zoals uranium uit ertsen en plutonium door omzetting van het niet-splijtbare uranium-238 isotoop) zijn al bij al een recente energiebron. Het fenomeen van de kernsplijting werd in 1938 door Hahn en Strassmann ontdekt; de eerste kernreactor werd door Fermi gebouwd in 1942. De eerste commerciƫle kerncentrales komen echter pas op het elektrisch net vanaf 1956 (Calder Hall, Sellafield, UK) en 1957 (Shippingport, USA). Sinds de jaren 1970 kende nucleaire energie in de wereld echter een gestage toename (zie Figuur 2-6), zeker na de eerste "oliecrisis". Enkel het laatste decennium is deze trend niet meer eenduidig, enerzijds door een aantal nucleaire incidenten en de uit-dienstneming van een aantal centrales, anderzijds door prille nucleaire nieuwbouwprojecten (zie Sectie 6.7).

33

Made with FlippingBook Learn more on our blog