E-book Kernenergie - Versie 1.01c

aangroei van de wereldbevolking tot een quasi exponentiële toename van het wereldenergieverbruik heeft bijgedragen. De laatste decennia werd méér commerciële energie gepro duceerd, verkocht en verbruikt dan gedurende de hele wereldgeschiedenis tot 1965.

Figuur 2-5: Vergelijking van de evolutie van het energieverbruik in België, Nederland, Duitsland en China tussen 1965 en 2019 (bron: BP Statistical Review of World Energy).

KOSTPRIJS VAN ENERGIE

2.4.

Alhoewel onze persoonlijke energiefactuur (elektriciteit, gas, benzine, …) iets anders zegt, is energie – zeker historisch gezien – eigenlijk goedkoop ; alleszins als men alle soorten taksen en dergelijke uit de energiefactuur zou halen. Enkele cijfers: in Vlaanderen bedragen alle soorten heffingen en BTW momenteel 49% van de elektriciteitsfactuur, de transmissiekosten zijn verantwoordelijk voor 26% en de echte energie-generatiekost bedraagt slechts 25%. Voor

26

Made with FlippingBook Learn more on our blog