E-book Kernenergie - Versie 1.01c

9.

GEVAREN, RISICO'S EN VEILIGHEIDSASPECTEN

NUCLEAIRE INCIDENTEN, INES-SCHAAL EN GEVOLGEN

9.1.

Algemeen – Men moet niet blind zijn voor het feit dat er aan het bedrijven van nucleaire installaties – net zoals bij elke andere industriële activiteit – bepaalde risico's verbonden zijn; zowel directe als indirecte. Deze zijn echter voor een groot deel niet verschillend van wat men in andere proces industrieën tegenkomt (bv. de chemische procesindustrie). De invloed van menselijke fouten mag daarbij niet worden verwaarloosd. Men moet de gevaren/risico's echter wel objectief evalueren. Zoals in Hoofdstuk 3 is vermeld, wordt het hele domein van de kernenergie echter beladen met een sfeer van angst om atoombommen, kernexplosies en onzichtbare, langzaam dodende of generatie-verminkende straling. Het unieke risico bij nucleaire installaties is natuurlijk de aanwezigheid van " straling ". Deze is echter makkelijk te monitoren, met relatief eenvoudige meetapparatuur, wat bij chemische invloeden niet het geval is. Ook uniek is natuurlijk de gigantische energie die inherent aanwezig is in een nucleaire reactor; wat ook bij chemische ontploffingen het geval is, echter normaal gezien in (veel) mindere mate.

204

Made with FlippingBook Learn more on our blog