E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Gevolgen – Alfa- straling dringt niet diep door in weefsel. Bij externe bestraling zullen de organen, die dieper in het lichaam liggen, dus niet bereikt worden. Gammastraling heeft een hoger doordringend vermogen en kan dat wel. Bij inwendige besmetting echter, zal alfastraling de organen juist wel bestralen en is dan erg schadelijk (Figuur 8-4 1 ). De eigenschappen van bètastraling zitten tussen die van alfa straling en gammastraling in. Kerncentrales en nucleaire lozingen – In het kader van de normale werking van de nucleaire 'klasse I inrichtingen' , zoals kerncentrales, zijn zij vergund om op een gecontroleerde wijze beperkte hoeveelheid radioactiviteit te lozen, zowel onder de vorm van gasvormige lozingen als vloeibare lozingen. In België bedraagt de dosislimiet voor een lid van de bevolking daarbij 1 mSv per 12 glijdende maanden volgens het ARBIS (bron FANC 2018). Bij normale werking is de bijkomende dosis uitgaande van kerncentrales in de onmiddellijke buurt echter quasi onbestaande. Dit wordt in België o.a. bewaakt door het TELERAD-netwerk, een uitgebreid meetnet met meer dan 200 meetpunten dat 24 uur op 24 metingen uitvoert. Opeenvolgende afschermingen (splijtstofbekleding, reactor vat en -kringloop, biologische afscherming, betonnen gebouw met inwendige enkele of dubbele stalen herme tische afdichting) verhinderen dat de enorme hoeveelheden radioactiviteit zouden ontsnappen. Het rivierwater dat voor

1 bron: RIVM Nederland, originele publicatie: Ministerie van Milieu, Japan (zie Figuur 8-3).

201

Made with FlippingBook Learn more on our blog