E-book Kernenergie - Versie 1.01c

voor (beschadiging van beendermerg en inwendige bloedingen).

Bij 5 Sv sterft de helft van de bestraalde mensen binnen een maand, bij dosissen tussen 10 en 50 Sv sterven zij binnen een week door het darmsyndroom (aftakeling van dunne darm) en bij meer dan 50 Sv binnen enkele uren, door beschadiging van het zenuwstelsel. Somatische latente gevolgen (leukemie en tumors) kunnen pas na lange tijd optreden en bij lagere doses dan die welke acute gevolgen hebben. Berekeningen over kanker frequentie, te wijten aan straling, kunnen moeilijk worden geverifieerd, omdat deze wegens andere oorzaken vele malen hoger ligt. Ondanks het feit dat er heel wat meer informatie bestaat over de kankerverwekkende effecten van radioactieve straling dan over andere omgevingsfactoren, bestaat er geen zekerheid over de somatische risico's van lage dosissen van deze straling. Hiervoor zijn er twee redenen: enerzijds zou men om significante resultaten te verkrijgen statistische berekeningen moeten maken over gecontroleerde populatie groepen van b.v. 100 miljoen personen, en anderzijds kan men geen betrouwbare resultaten afleiden uit hoge dosisbestralingen, omdat de relatie dosis vs. gevolg tot in het gebied van de lage dosissen onvoldoende nauwkeurig is gekend. Over de nadelige gevolgen van hoge dosissen is iedereen het eens. Voor de zeer lage dosissen, van de orde van grootte van de natuurlijke omgevingsstraling, is er echter heel wat betwisting.

195

Made with FlippingBook Learn more on our blog