E-book Kernenergie - Versie 1.01c

normale natuurlijke dosis, gemiddeld, per persoon minstens nog een 1 à 2 millisievert per jaar toegevoegd.

Deze dosissen zijn nochtans laag, in vergeleken met sommige (extreme) streken op aarde, waar mensen tot 0,1 Sv (7 à 10 rem) per jaar ontvangen, zonder dat daar duidelijke nefaste effecten werden aangetoond.

HOGE DOSISSEN EN STRALINGSZIEKTEN

8.2.

Bij een extreem hoge dosis straling kan iemand echter acuut ziek worden. We spreken dan over stralingsziekte . Stralingsziekte kan pas plaatsvinden bij een dosis van een paar sievert (dus een paar duizend millisievert; duizendmaal hoger dus dan de natuurlijke straling). De symptomen van stralingsziekte zijn hoofdpijn en vermoeidheid bij lichte vormen. Bij zeer zware gevallen treden zwaardere symptomen op, zoals misselijkheid, overgeven en uiteindelijk de dood binnen een paar weken.

Het is vanaf ca. 2 Sv dat ernstige tot dodelijke gevolgen optreden. Bij 2 à 3 Sv doet zich het beendermergsyndroom

hoger dan voor een kerncentrale. De cijfers zijn wel voor beide gevallen erg klein. NOOT: tot de sluiting in 2010 was de lokale steenkolencentrale aan het Kempisch Kanaal in Mol-Donk, met een vermogen van ca. 300MWe, een van de voornaamste bronnen van radioactiviteit in de regio Geel-Mol-Dessel, méér dan de lokale nucleaire industrie.

194

Made with FlippingBook Learn more on our blog