E-book Kernenergie - Versie 1.01c

In het geval van een klassieke centrale zullen bij de verbranding atomen koolstof (C) een verbinding aangaan met atomen zuurstof (0), en zo moleculen koolstofdioxide (CO 2 ) vormen, waarbij er warmte vrijkomt; dit is een exotherme chemische reactie. Bij de nucleaire splijtingsreactie zullen de kernen van atomen, bv. uranium (U), in stukken uiteenvallen die daardoor nieuwe, lichtere kernen van nieuwe atomen vormen; deze kernreactie gaat gepaard met een warmte productie die miljoenen maal hoger ligt dan bij de chemische reacties. De rest van het centrale-systeem is identiek, alleszins qua werkingsprincipe: een stoomkring die een mechanische turbine aandrijft, die op zijn beurt via een alternator (generator) elektriciteit opwekt – zie Hoofdstuk 6. De beschikbaarheid van energiebronnen is een primordiale factor die het lot van de mensheid beïnvloedt. Welvaart en welzijn, de kwaliteit van het bestaan zijn in hoge mate afhankelijk van energie. Net zoals een wereld zonder materie onbestaande zou zijn, is een wereld zonder energie ondenkbaar. Een immense hoeveelheid massa en energie vormde het startgegeven van de schepping, en beide blijven in een dynamische wisselwerking de essentiële elementen van haar verdere evolutie. Zonder de warmte van de zonnestraling en van de inwendige aardwarmte, die ons ver boven het ijzige absolute nulpunt van de temperatuur 2.2. HET BELANG VAN ENERGIE

19

Made with FlippingBook Learn more on our blog