E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Een probleem apart: Historische Afvalloten en Veront reiniging – De nucleaire industrieën inMol en Dessel hebben in het verleden geleid tot lokale verontreinigingen, vooral door lozing van afvalwaters; zo bijvoorbeeld in de Molse Nete. In het verleden is deze herhaalde malen geruimd, waarbij er lokaal restslib op de oevers is terechtgekomen; volgens de meeste metingen echter momenteel zonder rechtstreekse grote gevaren. Ook de huidige, nog overblij vende, lozingen zijn verwaarloosbaar qua activiteit, en gebeuren met diverse strikte controles en radiologisch toezicht. Belangrijker zijn de historische verontreinigingen elders in de Kempen. Er is niet alleen de verontreiniging van de beek De Grote Laak (vroegere activiteiten Tessenderlo Chemie; voormalige fosfaatindustrie), maar voorál: de historische radiologische verontreiniging in Olen en omgeving . De historische radiumproductieactiviteiten van de vroegere Union Minière op de site van Olen hebben geleid tot een belangrijke milieuverontreiniging en verspreide besmetting binnen en buiten de perimeter van de huidige site van Umicore in Olen. De vloeibare lozingen van de fabriek in Olen werden namelijk geloosd in de lokale Bankloop . Als gevolg daarvan werden sedimenten en oevers van de beek verontreinigd met radium en andere metalen. De Bankloop werd intussen voor een groot deel, maar niet volledig, gesaneerd (2007). Elders werden sommige productieresiduen in het verleden bovendien gebruikt als opvulling voor infrastructuur- of wegenwerken – wat leidde tot de vervuiling van bepaalde

181

Made with FlippingBook Learn more on our blog