E-book Kernenergie - Versie 1.01c

2.

NUCLEAIRE ENERGIE EN HET “ ENERGIEPROBLEEM ”

NUCLEAIRE ENERGIE EN ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

2.1.

Nucleaire elektriciteitsproductie verschilt niet zo sterk van de klassieke elektriciteitsproductie. Enkel de warmtebron verschilt: i.p.v. een ketel waarin water wordt gekookt en de damp verder verwarmd wordt tot stoom door verbranding van steenkool, biomassa, aardgas of andere aardolie producten, treft men in een kerncentrale een reactorvat aan waarin de kettingreactie van atoomsplijtingen een intense warmte afgeeft (Figuur 2-1).

Fig. 2-1: Drukwaterreactor (PWR) – Animatie.

18

Made with FlippingBook Learn more on our blog