E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Geologische Berging? Kan verantwoorde insluiting voor duizenden jaren? – De hierboven beschreven conditionering van de verwerkingsproducten heeft tot doel een compact, stabiel en gemakkelijk te hanteren eindproduct te verkrijgen, waarin de radioactieve stoffen zijn ingesloten zodat ze zich niet kunnen verspreiden in de biosfeer. Dit is echter geen finale oplossing. Berging in stabiele geologische formaties is momenteel de meest onderzochte finale "oplossing". In België zouden dit diepe kleilagen moeten zijn, die ook een grote "sorptie capaciteit" hebben, moesten radioactieve isotopen uitein delijk toch kunnen ontsnappen uit hun zgn. 'engineered barrier'. In andere landen wordt onderzoek gedaan naar finale berging in o.a. granietformaties of zoutlagen. Onderzoek op de ondergrondse kleilagen te Mol (de zgn. “ Boomse klei ”) levert redelijk veelbelovende resultaten voor wat betreft de uiteindelijke veiligheid van dergelijke berging. Nochtans worden er vragen gesteld omtrent de (on)- voldoende dikte (100 m) en diepte (250 m) van de beoogde kleiformaties in Mol. In deze formatie zouden galerijen worden uitgegraven waarin de verder ingepakte en geconditioneerde canisters zouden worden geplaatst (Figuur 7-17). Een proefgalerij daaromtrent is momenteel in bedrijf in Mol ('Hades'). Hierin wordt echter géén afval geborgen, maar is een loutere R&D installatie. Een alternatief in België voor de Boomse kleilagen, zou de zgn. Ieperse kleiformatie kunnen zijn (Figuur 7-18), alhoewel deze nog weinig is onderzocht. Maar ook andere alternatieven worden niet uitgesloten.

Fundamenteel betere alternatieven – dan lokale geologische

178

Made with FlippingBook Learn more on our blog