E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Afvalstoffen Categorie A, B en C – Op basis van boven staande indelingen, maakt men onderscheid tussen nucleair afval-classificaties als A-, B-, of C-type (indeling volgens IAEA, International Atomic Energy Agency), zie Figuur 7-9.

Figuur 7-9: Indeling van verschillende soorten nucleair afval volgens IAEA-classificatie (International Atomic Energy Agency).

Verwerking, Opslag en Berging – Laagactief kortlevend radioactief afval (zgn. “ Categorie A afval ”) kan relat ief makkelijk worden verwerkt, bv. door verbranding of supercompactie (Figuur 7-10). Toekomstige alternatieven, bv. voor problematische afvalloten, zijn o.a. conversie met een hoge-temperatuur plasma-toorts (5000  C). Na verwerking worden de restproducten ingekapseld in metalen vaten (400 l) die afgevuld worden met een speciale mortelspecie. Nadien gaan ze in tijdelijke opslag (Figuur 7-11) tot een definitieve "berging". In Belgische context is dit laatste het zgn. 'CAT-A' oppervlaktebergingsproject in Dessel.

170

Made with FlippingBook Learn more on our blog