E-book Kernenergie - Versie 1.01c

bestaan. Landen als China, India en diverse andere zien hier een opportuniteit, niet alleen economisch maar soms ook zuiver politiek. Nieuwe, alternatieve, reactortypes die ooit zijn bedacht, zijn nooit vergeten geworden en lijken misschien zelfs aan een opmars bezig. Thorium-reactoren of SMR's (Small Modular Reactors) lijken de nieuwe buzz-woorden in het vakgebied en trekken zelfs belangrijke, bekende, privé-financiers aan, zeker in de Verenigde Staten. Hierop wordt nog teruggekomen in Sectie 6.8 van dit boek. De resultaten en evoluties tonen echter aan dat een verbanning van een nucleaire energie-optie uit onze Planeet Aarde een utopie blijkt; zo dit al gewenst zou zijn. Om het met de woorden van prof. Hamid Aït Abderrahim (SCK) te stellen: Kernenergie is misschien niet de vijand van hernieuwbare energie, het is de vijand van andere fossiele energie. Dit gezegd zijnde, niet alle technologische voorspellingen uit de vorige eeuw (cfr. supra) moeten in dezelfde mate naar de prullenbak verwezen worden. Sommige horen daar misschien écht wel in thuis (alleszins tot op heden):

" Nuclear-powered vacuum cleaners will probably be a reality within ten years ." Alex Lewyt, president of Lewyt vacuum company, 1955.

17

Made with FlippingBook Learn more on our blog