E-book Kernenergie - Versie 1.01c

HET CRUCIALE PROBLEEM: RADIOACTIEF AFVAL

7.3.

Aanvankelijk gedumpt in zee - Het meest delicate aspect van kernenergie is zeker de definitieve verwerking van de radioactieve afvalstoffen. België stortte in de periode 1967-1982, net als vele andere landen, (laag)-radioactief afval in zee. Zo werd er in totaal 15.765 m³ geconditioneerd laagactief en radium-houdend afval in de Atlantische Oceaan gedumpt op een diepte van 4000 m, in de veronderstelling dat verdunningseffecten de lokale natuurlijke radioactiviteit niet noemenswaardig zouden doen toenemen. In 1982 stopte België vrijwillig met deze activiteit, maar het ondertekende pas in 1993 de Conventie van Londen die een definitief verbod op zeeberging inhield. Sinds 1983 wordt dit soort afval opge slagen en verwerkt bij Belgoprocess in Dessel (Figuur 7-5).

Figuur 7-5: Algemeen behandelings- en beheersconcept voor radioactieve afvalstoffen – bron: Niras (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen).

166

Made with FlippingBook Learn more on our blog