E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Figuur 7-2: Uraniummijn (Ranger mijn Australië) en enkele van de vele verscheidene uraniummineralen (ertsen).

De gekende en vermoede reserves nemen nog voortdurend toe en de exploitatie ervan hangt vooral af van de marktprijs van het erts. Bij intensief geologische prospectie zou er volgens het NEA (Nuclear Energy Agency, een onderafdeling van de OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in de westerse wereld een voorraad van 10 à 20 miljoen ton bestaan. Bij sterke stijging van de uraniumprijzen kan men er zelfs in de verre toekomst aan denken op economische wijze de enorme maar sterk verdunde uraniumertsvoorraden uit zeewater te ontginnen (ongeveer 4 miljard ton). Dit zou volstaan voor meer dan duizend jaar.

161

Made with FlippingBook Learn more on our blog