E-book Kernenergie - Versie 1.01c

7.

DE SPLIJTSTOFCYCLUS EN AFVALSTOFFEN

VAN ERTS TOT TABLET EN BRANDSTOFBUNDELS

7.1.

Terwijl de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardolie “ alleen ” (sic) maar as en rookgassen achterlaat (incl. voornamelijk CO 2 en andere broeikasgassen), moet bij de aanwending van kernenergie in werkelijkheid de volledige splijtstofcyclus worden beschouwd om het ecologisch effect te bekijken (zie Figuur 7-1). Uranium haalt men uit uraniumerts. Uraniumertsen vindt men in een reeks landen die tot verschillende regimes behoren, zodat de bevoorrading niet zo kritisch is.

Figuur 7-1: Schematische voorstelling van de splijtstofcyclus (bron: Synatom).

160

Made with FlippingBook Learn more on our blog