E-book Kernenergie - Versie 1.01c

moeten worden opgeslagen ('activering' van de constructie materialen), van hermetische tritiumafsluiting en van thermische milieubelasting. Een volgende generatie fusiecentrales zou steunen op deuterium-deuteriumreacties bij mogelijks 200 miljoen graden Celsius. De energiebron zou in dit geval praktisch onuitputtelijk zijn want deuterium haalt men uit water; per kubieke meter water is er 33gram deuterium. In alle oceanen is er voldoende deuterium om het huidige energieverbruik in de hele wereld via fusie-energie te leveren gedurende zowat vijf miljard jaar. ITER: Stand van Zaken – De reactor is momenteel al tien jaar in aanbouw en nu sinds medio 2020 is de assemblagefase (o.a. van het reactorvat) begonnen. Recent werd, in aanwezigheid van de Franse president Macron en allerhande andere internationale prominenten, gestart met de assemblage van de Tokamak, die in 2025 zou moeten klaar zijn. Volgens planning moet de hele reactor in 2035 gereed zijn. ITER is vooral bedoeld om te kijken of het proces van kernfusie goed verloopt. Als dat het geval is, zal er dus een tweede reactor (Demo) gebouwd worden die ook daadwer kelijk als energiecentrale kan worden ingezet.

158

Made with FlippingBook Learn more on our blog