E-book Kernenergie - Versie 1.01c

fusie-energie vs. 24 MW thermische input; 1997). Onder tussen heeft de machine echter vooral gediend om te leren als voorbereiding op het NET-project (Next European Torus), dat ondertussen verveld is tot ITER , het ultieme werkelijk internationale R&D initiatief dat fusie moet demonstreren en mogelijk maken. In december 2020 is JET effectief begonnen met het gebruik van tritium als brandstof en in de loop van 2021 zou het, volgens planning, finaal de fusie van deuterium-tritium brandstof moeten testen.

ITER en Toekomstplanning – Ondertussen is een gigan tisch internationaal project met 35 landen opgestart in het zuiden van Frankrijk (Cadarache) met de bouw van ITER (International Thermo-nuclear Experimental Reactor). Het moet de volledige technische uitvoerbaarheid van het fusie project aantonen en men zou fusietijden van 100 seconden Figuur 6-22: Binnenzicht in de JET Tokamak. De ringvormige kamer moet, met behulp van extreme magnetische velden, het plasma met een temperatuur van miljoenen graden Celsius, opsluiten binnen deze ruimte.

156

Made with FlippingBook Learn more on our blog