E-book Kernenergie - Versie 1.01c

veel minder afval en geen plutonium op zou leveren. En thorium centrales zouden “inherent veilig“ zíjn, dat wil zeggen er kan geen kernexplosie ontstaan. Thorium is ook in aanzienlijke hoeveelheden beschikbaar over de ganse wereld en kan ook voor nagenoeg 100% worden gebruikt. Het wordt in kleine hoeveelheden aangetroffen in vele zanden en rotsformaties. Makkelijk winbare voorraden van de voornaamste mineralen, zoals thoriet (ThSiO 4 ), thorianiet (ThO 2 + UO 2 ) en monaziet (fosfaaterts), worden geraamd op meer dan 2,5 miljoen ton. Totale voorraden zouden ca. 4,5 miljoen ton bedragen (bron: IAEA 2007). De helft hiervan bevindt zich in India, maar ook de USA, Australië, Turkije, Venezuela, Egypte, Brazilië en China beschikken over belangrijke reserves. In Europa wordt het vooral in de Scandinavische landen en Rusland aange troffen. Genesis & Reactortypes - Alvin Radkowsky, begin jaren '50 werkend aan nucleaire propulsie-systemen voor de US Navy, wordt wel eens tot de vaders gerekend van de thorium reactoren. Alvin Weinberg (Oak Ridge National Laboratory – ORNL, Amerikaans Ministerie van Energie), was eveneens een belangrijk voorstander en beschreef er in 1958 verschillende mogelijke uitvoeringen van. Tot in de jaren '70 werden er aan ORNL experimenten gedaan met thorium(IV)fluoride, tot aan het ontslag van Weinberg. Nobelprijswinnaar Carlo Rubbia stelde in 1993 het concept voor van een ' energy amplifier ' of ' accelerator driven system ' (ADS, zoals het concept van het SCK-Myrrha project), dat gebruik zou maken van bestaande nucleaire versneller technologieën. Als mogelijke toepassingen werden, naast de

144

Made with FlippingBook Learn more on our blog