E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Verplaatsbare of drijvende reactoren – Ook aan tijde lijke lokale energie- of elektriciteitsnoden zou kunnen worden verholpen (bv. na natuurrampen of andere cala miteiten, etc…). Concepten en uitvoeringen bestaan van kleine reactoren op pontons, die kunnen worden aangevaren om lokale noden te lenigen. Zoals de naam aangeeft, gaat het om kernreactoren die op drijvende constructies worden gebouwd, die op zee of elders kunnen verplaatst en geïnstalleerd worden, om elektriciteit te leveren, bv. in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden, zoals het koude Noordpoolgebied (cfr. infra). Ze kunnen ook worden gebruikt om zeewater te ontzilten en om te zetten in drinkwater (een energie-intensief procedé, waarvoor kernenergie erg geschikt is). Technologie en Technische Uitvoering – Vele experts en bedrijven van over de hele wereld geloven sterk in SMR’s, en momenteel zijn er internationaal verschillende ontwerpen in ontwikkeling. Vier voorname ontwerp-opties worden naar voor geschoven: licht-water reactoren (PWR), snelle neutronen reactors (FNR), grafiet-gemodereerde hoge-temperatuur systemen en verscheidene soorten gesmolten-zout reactors. Het eerste type heeft het laagste technologische risico, maar FNR's kunnen in principe compacter en met een langere tijd vooraleer brandstofvernieuwing (refuelling) nodig is. Er vinden daaromtrent diverse proefprojecten plaats.

139

Made with FlippingBook Learn more on our blog