E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Grosso modo gaat het om deze volgende technologieën (waarbinnen diverse variaties bestaan):

Gas-cooled Fast Reactor (GFR); Lead-cooled Fast Reactor (LFR); Molten Salt Reactor (MSR);

• • • • • •

Supercritical Water-cooled Reactor (SCWR); Sodium-cooled Fast Reactor (SFR); en de Very High Temperature Reactor (VHTR).

Sommige van deze reactoren maken gebruik van een moderator om neutronen te vertragen tot thermische (of trage) neutronen, die meer kans maken om in een atoomkern gevangen te worden; ander zijn zgn. snelle reactoren, die ook kunnen werken als kweekreactor en eventueel ook actiniden uit nucleair afval transmuteren naar minder, en minder gevaarlijke, afvalvormen (zie Sectie 7.3). Sceptici beweren echter nu al, dat vele van deze reactor concepten zullen struikelen over engineeringproblemen en – vooral – aspecten van materiaalkundige aard. Voorgestelde werkingsmilieus zijn ofwel (zeer) corrosief, of de hoge temperaturen zijn een bottleneck voor de momenteel beschikbare constructiematerialen 1 . Corrosiecontrole voor de constructiematerialen is niet evident en vraagt, bijvoorbeeld, nauwkeurige zuiverheidscontrole (i.e. bij Helium) of uiterst precieze regeling van de zgn. redox potentiaal bij vloeibare metalen zoals lood. Het is hoogst twijfelachtig of dit in industriële context kan worden

1 Voorgestelde Generatie IV reactoren maken gebruik van (nieuwe) koelmiddelen, zoals natrium, lood, helium of gesmolten zout.

133

Made with FlippingBook Learn more on our blog