E-book Kernenergie - Versie 1.01c

verschillende landen. Niet alle daarvan waren echter (volledig) operationeel. Samen produceerden ze een tiende van alle elektriciteit. Andere bronnen spreken van 440 "operable" installaties (Figuur 6-13; cijfers Statistica, april 2020).

Figuur 6-13: Aantal kernreactoren (voor elektriciteitsopwekking) in verschillende landen van de wereld.

Qua aantal installaties spant de USA daarin de kroon met 95 reactoren, Frankrijk is koploper in Europa met 57. Het land haalt bijna driekwart van zijn energie uit kernsplitsing. Duitsland besloot na de ramp in Fukushima alle 17 kern reactoren te sluiten tegen uiterlijk 2022. China beschikte begin 2020 over 47 centrales. Op 30 januari 2021 zijn het er 50 geworden (Figuur 6-14).

126

Made with FlippingBook Learn more on our blog