E-book Kernenergie - Versie 1.01c

dus de grootte kleiner is dan de kritieke omvang, kan per definitie geen kettingreactie ontstaan of blijven bestaan.

De kleinst mogelijke kritische massa is zowat vijf kilogram zuiver uranium-235 of plutonium-239. Neutronenopslor pende bekledings-, structuur- en regel-materialen vereisen uiteraard een hogere kritische massa. Met o.a. de noodzakelijke beveiligende afschermingen, is het duidelijk dat een zakreactor of zelfs een auto met een kleine kern reactor tot het rijk van de fabels moet worden verwezen.

DE DIVERSE FAMILIES REACTOREN

6.4.

Er bestaan verschillende soorten kernreactoren. De oudste, van het oorspronkelijke Fermi-type afgeleid, gebruiken natuurlijk uraniummetaal of een legering in een aluminium bekleding, verspreid in een groot grafietblok, waardoor lucht of koolzuurgas (CO 2 ) als koelmiddel stroomt: het zijn de gasgekoelde reactoren . De combinatie van een grafietmoderator en een gaskoeling kan worden vervangen door zgn. “zwaar water” (i.e. water waarin het normale waterstofatoom vervangen is door deuterium: D 2 O) dat zowel modereert als koelt. Zwaar water is echter erg duur en is moeilijk zuiver te houden. In Canada, waar men met de hydraulische energie in het verre Noorden relatief goedkoop zwaar water kan afscheiden, wordt dit type reactor wel gebruikt; hij staat bekend onder de naam CANDU-reactor (naar CANada-Deuterium-Uranium).

112

Made with FlippingBook Learn more on our blog