E-book Kernenergie - Versie 1.01c

1.

EEN ATOOMVRIJE WERELD IN DE 21 STE EEUW?

DE RELATIVITEIT VAN RADIOACTIVITEIT

1.1.

Sommigen onder ons wensen en dromen wel eens van een volledig “atoom - vrije” wereld; niet alleen op energievlak, maar ook op technologisch vlak in het algemeen. Het zou onze maatschappij “veiliger” en “meer leefbaar” mo eten maken. Het beeld mag dan soms wel aantrekkelijk lijken, maar is het ook realistisch? De praktijk zal het ons vertellen. Enkele elementen… “ Radioactiviteit ” is van overal en – vooral – van alle tijden. Onze ganse ontstaansgeschiedenis in het universum is gekarakteriseerd door radioactieve processen en verschijn selen. Eén derde van de chemische elementen die we kennen uit het periodiek stelsel, de fameuze Tabel van Mendeljev, is trouwens radioactief van aard (Figuur 1-1). Misschien tot ongemak van aanhangers van een absolutistisch gedachtengoed bestaat er zelfs zoiets als “natuurlijke radioactiviteit”. Dit gaat door tot op de dag van vandaag.

11

Made with FlippingBook Learn more on our blog