E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Een belangrijke bemerking is tenslotte dat neutronen ook zéér doordringend zijn. Zij kunnen door kernreacties stabiele isotopen radioactief maken en ook levende cellen vernietigen. Men moet er dus uiterst voorzichtig mee omspringen en afschermingen voorzien, bestaande uit isotopen die sterk neutronen absorberen (zgn. hoge werkzame doorsnede voor absorptie), zoals boor of cadmium. Energieproductie – Tenslotte is er het aspect energie, of 'warmte', wat essentieel is in alle nucleaire of “ kerncentrales ” . Door het feit dat de energieproductie in de kernen gebeurt, is ze uiterst geconcentreerd; veel meer dan in alle traditionele ontploffings- of verbrandingsmotoren. Men kan berekenen dat voor eenzelfde gewicht in splijtstof ca. 5 miljoen maal meer energie zou kunnen vrijkomen (theoretisch; niet helemaal te verwezenlijken) dan in een springstofmiddel zoals TNT. Vandaar ook dat kernenergie zo'n enorm geconcentreerde energieproductie mogelijk maakt. Er zitten echter duidelijk gevaarlijke aspecten aan vast en deze moeten onschadelijk worden gemaakt en tot een aanvaardbaar veiligheidspeil worden gebracht. Dat is één van de opgaven bij het ontwerp en bij de constructie van een kernreactor.

104

Made with FlippingBook Learn more on our blog