E-book Kernenergie - Versie 1.01c

KERNENERGIE EN SPLIJTINGSREACTIES

5.6.

Aan bovenstaande splijtingsreactie, die een enorme hoeveelheid warmte oplevert (die we kunnen gebruiken om b.v. in elektriciteit om te zetten), zitten ook diverse nevenaspecten vast, zoals splijtingsproducten en neutronen. Wij gaan hier even verder op in. Radioactieve splijtingsproducten – De splijtingsproducten kunnen van allerlei aard zijn, maar t.o.v. de stabiele halfzware elementen hebben ze alle teveel neutronen; ze zijn dus radioactief (bèta- en gammastralers). Vandaar dat in een kernenergiecentrale, waar splijtingsreacties optreden, ook radioactieve splijtingsproducten ontstaan. Die splijtings producten gaan op hun beurt omzetten, weer volgens hun eigen halveringstijd, tot stabiele elementen. Ondertussen zenden deze radioactieve producten echter gevaarlijke stralen uit, waarmee men rekening moet houden. Niet alleen in de reactor van de kerncentrale, maar nog zeer lang nadien, gaan deze omzettingen met straling verder (cfr. infra: problematiek van radioactieve afvalstoffen). Neutronenproductie – Een tweede aspect vormen de neutronen: er ontstaan bij een splijtingsreactie gemiddeld 2 á 3 neutronen, die op hun beurt nieuwe kernen kunnen splijten. De neutronen die daar weer uit ontstaan, zullen op hun beurt kernen splijten, enz. Dit noemt men de kettingreactie . De neutronen die ontstaan, hebben een hoge energie en zijn dus zeer snelle neutronen. Zij bezitten een snelheid van 20.000 km/s, waarmee ze in twee seconden rond de aarde zouden kunnen vliegen.

102

Made with FlippingBook Learn more on our blog