E-book Kernenergie - Versie 1.01c

met het eventuele risico op radioactiviteit, maar wel met smaak- en aromawijzigingen die kunnen optreden.

Zoals hierboven reeds aangehaald, is er ook een variëteit aan technische toepassingen in de industrie, waaronder, bijvoorbeeld, het meten of controleren van wanddikten, het opsporen van defecten en het meten van slijtage van diverse technische componenten. Een specifieke kernreactie is natuurlijk de reactie van uranium-235 met een neutron. Men zou kunnen verwachten dat uranium-235, bij opname van één neutron, zou omzetten tot uranium-236. Het eigenaardige is dat er ook een fenomeen optreedt, met een tamelijk grote fysische kans, waarbij de uraniumkern gaat splitsen in 2 halfzware elementen. Daarbij komen 2 à 3 neutronen vrij, evenals het verschil in bindingsenergie tussen het zeer zware en de twee halfzware elementen, onder de vorm van energie (i.e. warmte; zie Figuur 5-8).

Figuur 5-8: Schematische voorstelling van een splijtingsreactie van uranium-235 door impact van een neutron. Het resultaat is vrijzetting van splijtingsproducten, nieuwe neutronen en energie (i.e. warmte).

101

Made with FlippingBook Learn more on our blog