E-book Kernenergie - Versie 1.01c

Een voorbeeld: kobalt-60 ( 27 60 Co) zet door bèta-uitstraling om in nikkel-60, waarbij ook zeer energetische gamma straling optreedt; deze straling wordt aangewend bij de behandeling van kankerpatiënten om de kwaadaardige gezwellen te vernietigen. Hetzelfde kobalt-60 wordt ook gebruikt om dikke staallassen van o.a. pijpleidingen radiografisch te controleren op scheurtjes of poriën. In het onderzoeksdomein kunnen, bijvoorbeeld, fosfaatmest stoffen met enkele atomen fosfor die radioactief werden gemaakt, door het meten van de straling worden gevolgd in de verschillende delen van een plant, zodat de kennis over de meststofopname en -omzetting verruimt. Deze volgtechniek of z.g. tracer-techniek wordt ook voor diverse toepassingen in de geneeskunde aangewend. De opname van genees middelen met opsporingsisotopen, de bloedcirculatie, de juiste lokalisatie en afmetingen van organen kunnen precies worden bestudeerd. Groenten, fruit, garnalen, etc... kunnen met gamma- of bètastralen worden behandeld om ze voor bederf te vrijwaren, en men kan er eveneens medisch materiaal mee steriliseren. In het geval van doorstraling van voedsel is het niet alleen de bedoeling de houdbaarheid te verlengen (door rijpen en kiemen tegen te houden), maar het doodt ook ziekmakende organismen in de levensmiddelen, zoals virussen of bacteriën (e.g. salmonella), of het kan de eigenschappen van melkeiwitten die allergieën veroorzaken doen afnemen. De toegestane stralingsdosissen zijn strikt gereglementeerd. Die maximale stralingsdosissen zijn vast gelegd naargelang het type product en het soort effect dat men wil bereiken. Die maxima hebben niet zozeer te maken

100

Made with FlippingBook Learn more on our blog